Egloga Settima – di Francesco Saba Sardi

All rights reserved © Francesco Saba Sardi

Francesco Saba Sardi, Egloga settima, 1981

Francesco Saba Sardi, Egloga settima, 1981

Francesco Saba Sardi, Egloga settima, 1981

Francesco Saba Sardi, Egloga settima, 1981