Nichts / Il volto rivelato – di Gjachi Orff 

 

 

 

 

© Gjachi Orff